TK Islam Intan Cendekia

Setiap hari kamis menggunkana Pakaian Adat